woensdag 6 mei 2015

eigen vermogen per aandeel

eigen vermogen per aandeelHet eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal (gewone aandelen, preferente aandelen en prioriteitsaandelen) plus de vrije reserves te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Vergelijking van het eigen vermogen per aandeel met de beurskoers leert of er sprake is van relatieve onderwaardering of overwaardering.

En als dat al het geval is zegt het nog niet veel. Want dit soort over- en onderwaarderingen kan een zeer hardnekkig leven leiden. Kennelijk spelen er voor beleggers andere, veel meer zwaarwegende factoren een rol bij het selecteren van een aandeel dan het eigen vermogen per aandeel.
Gebruikte begrippen in eigen vermogen per aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
uitstaande aandelen
  ... onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer