maandag 11 mei 2015

deeluitvoering

DeeluitvoeringOnder een deeluitvoering verstaan we een gedeeltelijke uitvoering van een beursorder.

Een order kan afhankelijk van de marktomstandigheden niet altijd in één keer worden uitgevoerd.
Gebruikte begrippen in deeluitvoering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer