zondag 10 mei 2015

currency convertible

currency convertibleEen zogenaamde currency convertible is een obligatie met een   vorm van een putoptie en een optie in een bepaalde valuta.

Deze combinatie maakt het mogelijk om later de obligatie tegen een vaste prijs (door de putoptie) in een vastgestelde valuta (door de valutaoptie) uit te laten betalen.
Gebruikte begrippen in currency convertible


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

convertible
  ... is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer