zondag 10 mei 2015

Beding van décharge

Beding van déchargeEen Beding van décharge is een beding bij de verkoop van een niet-volgestort aandeel dat bepaalt dat de verkoop eerst onherroepelijk vaststaat als de vennootschap deze koper als aandeelhouder geaccepteerd heeft en de verkoper (de oude aandeelhouder) van zijn verplichting tot eventuele volstorting ontslaat.

Hierbij dient deze volstorting niet te zijn uitgeschreven binnen één jaar gerekend vanaf de dag van de overdracht van het aandeel.

Vertalingen beding van décharge

Engels:  discharge clause

Gebruikte begrippen in beding van décharge


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer