zondag 3 mei 2015

blad

bladEen blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie, een stuk papier derhalve dat de bezitter recht geeft op een vergoeding voor het beschikbaar stellen van geld.

Die vergoeding kan bijvoorbeeld een dividend (bij een aandeel) of rente (bij een obligatie) zijn.
Gebruikte begrippen in blad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer

Begrippen waar blad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
gapo index
  ... in het blad “technical analysis of stocks and commodities” vonden we de gapo index of rust index deze index...Lees meer
talon
  ... een talon is een speciaal dividendbewijs waartegen een nieuw blad met dividendbewijzen te verkrijgen is...Lees meer
officiële prijscourant
  ... de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer