vrijdag 3 april 2015

Verzekeringspool

Verzekeringspool

Een groep verzekeraars kunnen samen een verzekeringspool vormen. In dat geval dragen ze gezamenlijk het risico voor een verzekering. Het samenwerkingsverband dient te voldoen aan een protocol dat is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Één verzekeraar is de "Leader". Hij bepaalt het product, de voorwaarden en de tarieven. De overige leden van de verzekeringspool delen dan het risico en de opbrengst. Daarbij neemt de leader meestal deel voor 25 tot 30 procent. Het is ook niet ongebruikelijk dat hij iets meer van de opbrengst ontvangt omdat hij ook hogere kosten maakt.




Gebruikte begrippen in verzekeringspool


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer