maandag 20 april 2015

Sluitnota

SluitnotaEen sluitnota wordt ook wel handpolis, beursnota of slip genoemd.

Het is een geparafeerd of ondertekend voorlopig bewijsstuk waarin de hoofdzaken van een afgesloten verzekering zijn vermeld dat de verzekerde in afwachting van de definitieve polis ter hand wordt gesteld.

Vertalingen van sluitnota

Engels:   cover note

Gebruikte begrippen in sluitnota


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer