zondag 19 april 2015

Prijszetter

PrijszetterOnder een Prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook aanpast aan een maximale vraag of omzet.

Een bekend voorbeeld zijn de Nederlandse Spoorwegen die door een gebrek aan echte concurrentie op het spoor zelf hun prijzen vast kunnen stellen.
Gebruikte begrippen in prijszetter


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer