dinsdag 14 april 2015

leegstandtax

LeegstandtaxOnder het begrip leegstandstax verstaan we een speciale heffing op leegstaande panden.

Deze heffing is afkomstig van een lokale overheid en heeft als doel om leegstand van panden tegen te gaan.
Gebruikte begrippen in leegstandtax


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer