maandag 20 april 2015

blanco incasso

Blanco incassoOnder de term blanco incasso verstaan we het incasseren van uitsluitend financiële documenten, zoals bijvoorbeeld cheques, promessen en wissels.

Het incasseren van het bedrag om een openstaande factuur te voldoen valt hier bijvoorbeeld niet onder.
Gebruikte begrippen in blanco incasso


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer