woensdag 22 april 2015

Stemovereenkomst

StemovereenkomstEen stemovereenkomst is een overeenkomst tussen stemgerechtigden of tussen stemgerechtigden en een derde om hun stem met betrekking tot een zeker voorstel op een bepaalde wijze uit te brengen, dus voor of tegen te stemmen.

Een dergelijke stemovereenkomst tast het principe van het originaire stemrecht niet aan.

Een stem die uitgebracht is in strijd met de overeenkomst, is derhalve een geldige stem.
Gebruikte begrippen in stemovereenkomst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer

Begrippen waar stemovereenkomst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

votingtrust
  ... onder een voting trust verstaan we een stemovereenkomst waarbij kleine aandeelhouders die tezamen de meerderheid vormen hun stemmen bundelen...Lees meer