maandag 20 april 2015

Overreactie hypothese

Overreactie hypotheseDe overreactie hypothese gaat uit van het principe dat het de belegger zelf is die door zijn gedrag een deel van de onverklaarbare volatiliteit veroorzaakt.

Dit komt doordat er regelmatig sprake is van overreactie op basis van rendementsgegevens uit het verleden.

Het komt er kort gezegd op neer dat aandelen die het over een bepaalde periode slecht hadden gedaan de volgende periode een veel beter rendement te zien gaven dan die aandelen, die het eerst wel goed deden
Gebruikte begrippen in overreactie hypothese


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer