maandag 20 april 2015

Beheerskosten

BeheerskostenDe Beheerskosten zijn de kosten die beheersmaatschappijen en beleggingsinstellingen periodiek in rekening brengen ter dekking van hun kosten van administratie, drukwerk en beheersloon.

De beheerskosten bedragen enkele procenten per jaar van het vermogen van het fonds.

Vertalingen beheerskosten

Engels:  management fee

Gebruikte begrippen in beheerskosten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer