donderdag 19 maart 2015

rentedekkingsgetal

RentedekkingsgetalHet rentedekkingsgetal is een verhoudingsgetal dat aangeeft of een bedrijf in staat is om uit de winst voor belastingen en voor de te betalen rente kan voldoen aan de renteverplichtingen.

Het rentedekkingsgetal wordt berekend door de te betalen renten en de winst bij elkaar op te tellen en dit te delen door de lopende verplichtingen met betrekking tot de te betalen rente.
Gebruikte begrippen in rentedekkingsgetal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer