maandag 9 februari 2015

assurantiecertificaat

AssurantiecertificaatOnder een assurantiecertificaat verstaan we een verklaring van een assuradeur of een assurantiemakelaar.

In deze verklaring vinden we welke risico’s welke condities, voor wie, voor welk bedrag en voor welke goederen een verzekering is afgesloten. Vaak betreft het hier een transportverzekering

Het wordt een assuradeurscertificaat genoemd als het wordt afgegeven door een assuradeur en een makelaarscertificaat als het is afgegeven door een makelaar.

Gebruikte begrippen in assurantiecertificaat


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer