maandag 2 februari 2015

onderbesteding

onderbestedingDe term onderbesteding komt uit de economie en wil zoveel zeggen dat de productiecapaciteit van een land groter is dan de vraag naar de geproduceerde goederen.

Het is in zo'n situatie van langdurigen onderbesteding aan te raden om over de grens naar afzetmogelijkheden voor de vervaardigde producten te gaan zoeken.
Gebruikte begrippen in onderbesteding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer

Begrippen waar onderbesteding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het...Lees meer