zondag 15 februari 2015

kostencalculatie

KostencalculatieOnder de kostencalculatie verstaan we het op zo veel mogelijk manieren toerekenen van de kosten van bijvoorbeeld een project naar verschillende aspecten zodat we de kosten uitgedrukt krijgen in kosten per medewerker, kosten per product, kosten per periode en dergelijke.
Gebruikte begrippen in kostencalculatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer