maandag 9 februari 2015

asymmetrische informatie

asymmetrische informatieWe spreken van asymmetrische informatie als er bij een van de partijen op een markt sprake is van onvolledige informatie.

De ene partij weet dus meer dan de ander en die kan die kennis ook niet of nauwelijks verwerven.

Zulke situaties bestaan bij ziektekostenverzekeringen, bij loononderhandeling, op financiële markten en ook bij het kopen van een tweedehands auto.

De belangstelling voor asymmetrische informatie heeft recent een impuls gekregen toen in 2001 drie Nobelprijswinnaars voor economie bekroond werden voor hun werk op dit gebied.

Op de aandelenmarkten komt het verschijnsel eigenlijk permanent voor.

Gebruikte begrippen in asymmetrische informatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
impuls
  ... een impuls is een plotselinge heftige verandering van een koers of volume in de richting van een al bestaande trend...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer