zondag 22 februari 2015

Lotingsgroep

LotingsgroepEen lotingsgroep is een groep van CFobligaties waaraan een zelfde serienummer of serieletter is toegekend.

Dit wordt gebruikt om gemakkelijk uitloting per serie mogelijk te maken.

Loting geschiedt in dat geval niet op stuknummer, maar op het toegekende zogeheten groepsnummer of groepsletter.
Gebruikte begrippen in lotingsgroep


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer
uitloting
  ... van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor...Lees meer

Begrippen waar lotingsgroep in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

groepsnummer bij een CF obligatie
  ... het groepsnummer bij een cfobligatie is een nummer dat aan elke zogeheten lotingsgroep van obligaties waarin...Lees meer