zondag 22 februari 2015

Laagrentende obligatie

Laagrentende obligatieObligatie met een rentevergoeding beneden de marktrente, waarop bij uitloting koerswinst wordt gemaakt.

Deze toekomstige koerswinst is dan ook de reden van aankoop.

Voor de particuliere belegger in Nederland is deze koerswinst namelijk belastingvrij.
Gebruikte begrippen in laagrentende obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer
uitloting
  ... van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor...Lees meer