zaterdag 24 januari 2015

Openbaar aanbod

Openbaar aanbodEen openbaar aanbod is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een aanbod niet tot één of meer bepaalde personen wordt gedaan, maar tot een breed publiek.

Als de aanbieder geen termijn noemt gedurende welke zijn openbaar aanbod geldig is dan moet die termijn naar omstandigheden worden bepaald.

Een onherroepelijk aanbod kan niet worden herroepen gedurende de tijd dat het aanbod van kracht is.

In beginsel kan iedereen een openbaar aanbod aanvaarden en daardoor een overeenkomst tot stand brengen.
Gebruikte begrippen in openbaar aanbod


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar openbaar aanbod in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bod tot overname
  ... onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een...Lees meer
bod tot verwisseling
  ... een bod tot verwisseling is een openbaar aanbod door een bedrijf om de eigen aandelen om te wisselen...Lees meer