donderdag 1 januari 2015

verpanding

VerpandingOnder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand.

Bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt de kredietverstrekker meestal een onderpand als zekerheid voor het geval de schuld niet kan worden terugbetaald.

Het stellen van zo'n onderpand noemt men verpanding. De verzekeringnemer blijft in geval van verpanding de premiebetaler.
Gebruikte begrippen in verpanding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
verzekeringnemer
  ... onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar verpanding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kapitaalcessie
  ... een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft...Lees meer