vrijdag 2 januari 2015

Exportquote

ExportquoteDe exportquote is de verhouding tussen het nationaal inkomen en de export van een land.

In symbolen: E*e=Y waarin de E = export is en Y = nationaal inkomen.

Wordt in angelsaksische landen de export ratio genoemd.
Gebruikte begrippen in exportquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer