donderdag 8 januari 2015

relative performance chart

Relative performance chartDe relative performance chart of wel RPC is een grafiekvorm. Hierbij dient het meest linkse datapunt als referentie of nulpunt.

Elke volgende punt is hieraan gerefereerd. We hebben geen absoluten stijgingen of dalingen meer maar relatieve, uitgedrukt in procenten. Dat maakt het heel gemakkelijk om fondsen etc. onderling qua ontwikkeling of performance te vergelijken.

Zie voor voorbeelden zie bij relatieve sterkte
Gebruikte begrippen in relative performance chart


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
performance chart
  ... bij de performance chart dient het meest linkse datapunt van de grafiek als referentie of nulpunt...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer