zondag 7 december 2014

Soyabonen

SoyabonenIn de wereld van de agrarische termijnmarkten komen we Soyabonen tegen. Soyabonen op zich hebben weinig waarde maar de producten die er mee gemaakt kunnen worden des te meer. Er wordt een vorm van meel en een vorm van olie van gemaakt.

Het meel vindt vooral toepassing als veevoer omdat het veel proteïne bevat die belangrijk is voor de gezondheid van de dieren. Concurrentie ondervindt soyameel hier uitsluitend van vismeel en pinda's.

Soyaolie wordt ondermeer in de keuken gebruikt. Het is gezond vanwege de onverzadigde vetten en olie die het bevat.
Gebruikte begrippen in soyabonen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer