donderdag 18 december 2014

Laat renderende projecten

Laat renderende projectenLaat renderende projecten zijn projecten die eerst later tot de winst zullen gaan bijdragen vanwege een lange voorbereidings of aanloopperiode.

Financiering geschiedt vaak door de uitgifte van converteerbare obligaties, waardoor vooreerst fiscaal aftrekbare obligatierente wordt betaald en na eventuele omzetting van de obligaties in aandelen een dividenduitkering eerst aan de orde komt als het project inderdaad rendabel is geworden.
Gebruikte begrippen in laat renderende projecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
obligatierente
  ... de obligatierente is de rente die gedurende de looptijd periodiek wordt vergoed aan degene die de obligatie op dat moment...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer