woensdag 31 december 2014

invisible hand

Invisible handDe term invisible hand is afkomstig van de econoom Adam Smith.

Deze onzichtbare hand ('invisible hand') zorgt er in zijn opinie voor dat het economisch systeem min of meer automatisch een zo groot mogelijke welvaart voor iedereen tot stand brengt.
Gebruikte begrippen in invisible hand


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer

Begrippen waar invisible hand in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer