vrijdag 19 december 2014

inverdieneffect

inverdieneffectWe spreken van het inverdieneffect van een overheidsuitgave als deze zichzelf op andere punten terugverdient.

Bijvoorbeeld een verlaging van de belastingen verdient zichzelf op den duur terug via belastingen op bestedingen door de consument die meer geld in handen krijgt.
Gebruikte begrippen in inverdieneffect


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer