zaterdag 13 december 2014

Ulcer index

Ulcer indexEen techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde Ulcer index.

De werking laat zich het beste duidelijk maken aan de hand van de paar grafiekjes die we hieronder tegenkomen .

In het eerste plaatje zien we een koersgrafiek, bijv van een index.


ulcer index

Gesteld dat de fondsbeheerder kan zou zien de toppen en de dalen goed te voorspellen, dan zou hij maatregelen kunnen nemen tegen deze dalingen.

Zijn beleggingsfonds zou dan de curve uit het middelste plaatje moeten hebben.

Dit is in de praktijk vrijwel nooit het geval.

Daarom geeft het oppervlak tussen de ideale lijn en de werkelijke grafiek, zoals aangegeven in het derde plaatje, een indicatie voor het risico van het fonds .

De grootte van het oppervlak is de zogenaamde ulcer-index.

Hoe groter de waarde, hoe groter het risico van het fonds.
Gebruikte begrippen in ulcerindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
fondsbeheerder
  ... een fondsbeheerder is een persoon die een beleggingsfonds beheert en dus de daarmee samenhangende beslissingen neemt de fondsbeheerder wordt ook wel...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer