woensdag 19 november 2014

loonkosteninflatie

loonkosteninflatieloonkosteninflatie is een vorm inflatie die veroorzaakt wordt doordat de lonen sterker stijgen dan dat de arbeidsproductiviteit groeit.

Dit uiteenlopen zorgt ervoor dat de loonkosten per product zullen toenemen.

De prijsverhogingen zullen uiteindelijk in de prijzen zal worden doorberekend.

De prijzen zullen dan gaan stijgen waardoor het gevaar voor inflatie toe gaat nemen.
Gebruikte begrippen in loonkosteninflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
loonkosten
  ... de loonkosten voor een werkgever bestaan uit het brutoloon plus het aandeel in de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet...Lees meer