dinsdag 11 november 2014

Executiewaarde

Executiewaarde


Onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare verkoop.

Dit is een voor iedereen toegankelijke verkoop aan de meest biedende, onder toezicht van een deurwaarder.

Kenmerkend daarbij is dat noch het initiatief is genomen door de eigenaar, noch dat het tijdstip van de verkoop door deze is bepaald.

De engelse term is value under foreclosure

Executiewaarde komt veel voor in onroerend goed

In de onroerend goed handel komen we het begrip executiewaarde tegen als het bedrag dat de woning op zou moeten brengen bij gedwongen verkoop.

Deze waarde bedraagt over het algemeen 85% tot 90% van de vrije verkoopwaarde.

De executiewaarde bepaalt de maximale hypotheek en de hoogte van de rente die u betaalt.

De uiteindelijke executiewaarde moet blijken uit een officieel taxatierapport.