donderdag 9 oktober 2014

oorlogskas

OorlogskasDe oorlogskas van een bedrijf is hetzelfde als de overnamekas, dus het bedrag dat direct beschikbaar is voor het doen van een al dan niet vijandige overname.

Wordt gebruikt in de zin van "bedrijf x beschikt over een goed gevulde oorlogskas".
Gebruikte begrippen in oorlogskas


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
overnamekas
  ... onder een overnamekandidaat verstaan we een onderneming die door een andere onderneming of een bedrijfsonderdeel overgenomen kan worden...Lees meer
vijandige overname
  ... onder een vijandige overname verstaan we de overname van een bedrijf door een ander bedrijf die gedaan wordt door...Lees meer

Begrippen waar oorlogskas in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

overnamekas
  ... onder een overnamekandidaat verstaan we een onderneming die door een andere onderneming of een bedrijfsonderdeel overgenomen kan worden...Lees meer