dinsdag 7 oktober 2014

alphafactoring

AlphafactoringOnder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille theorie (eng.modern portfolio theory).

Deze alphafactor staat voor een extra opbrengst van een fonds buiten het rendement dat op de beleggingsportefeuille als geheel kan worden behaald.

De waarde van de alphafactor kan zowel positief als negatief zijn en geeft daarmee de mate van overwaardering of onderwaardering aan van een bepaald fonds ten opzichte van de markt als geheel.

Gebruikte begrippen in alphafactoring


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

alphafactor
  ... De zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moderne portefeuille theorie
  ... de zogenaamde moderne portefeuille theorie is een in de jaren vijftig ontwikkelde theorie over de spreiding van beleggingsrisico's...Lees meer
overwaardering
  ... onder overwaardering verstaan we een situatie waarin een fonds sector regio of markt volgens die markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer