zaterdag 4 oktober 2014

afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeks

Afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeksOnder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van afschrijving op basis van de aanschaffingsprijs, waarbij het jaarlijkse bedrag dat afgeschreven wordt elk jaar met een vast bedrag afneemt.

We schrijven dan bij afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeks op een stuk activa achtereenvolgens 500, 400 en 300 euro af.

Vertalingen afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeks

Engels: depreciation descending artihmetical progression method


Gebruikte begrippen in afschrijving rekenkundige reeks


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer