vrijdag 3 oktober 2014

aflossingspercentage

AflossingspercentageOnder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek, bijvoorbeeld maandelijks moet worden terugbetaald aan de uitlener.

Het aflossingspercentage kan gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele looptijd maar kan er kan ook sprake zijn van een variabel aflossingspercentage, bijvoorbeeld als er sprake is van een lening op basis van een annuïteit.

Gebruikte begrippen in aflossingspercentage


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer

Begrippen waar aflossingspercentage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hypotheek met gestaffelde aflossing
  ... onder een hypotheek met gestaffelde aflossing verstaan we een tussenvorm van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek...Lees meer