zaterdag 4 oktober 2014

Actuariële grondslagen

Actuariële grondslagenMiddels de zogenaamde actuariële grondslagen worden in de pensioenwereld zaken als pensioenen berekend.

Tot deze actuariële grondslagen behoren ondermeer zaken als de rekenrente, renteprognoses, sterftekansen gerelateerd aan leeftijden, arbeidsongeschiktheidskansen, verwachte loonontwikkelingen en dergelijke.

Deze grondslagen worden onder andere gebruikt om te berekenen hoe hoog pensioenpremies op een bepaald moment moeten zijn om er zeker van te zijn dat de pensioengerechtigden in de toekomst ook werkelijk hun pensioen gaan ontvangen.

Gebruikte begrippen in actuariële grondslagen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

rekenrente
  ... de rekenrente is een een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer