zondag 5 oktober 2014

Fondsenbalans

FondsenbalansDe fondsenbalans zoals die door een bank wordt opgesteld is een in het algemeen geautomatiseerd administratief hulpmiddel dat dient om ter controle of de drie effectenadministraties bij de bank, namelijk de fondsenadministratie per client bezit, de voorraadadministratie van de fondsen zelf die de bank bewaart en de administratie van de te ontvangen dan wel te leveren fondsen met elkaar in evenwicht zijn.

Op deze fondsenbalans staaan aan de debetzijde de voorraad van de cliënten en waar deze bewaard wordt. Aan de creditzijde vinden we de vorderingen van de cliënten.

Ook nog te leveren en nog te ontvangen effecten worden erin verwerkt.

Zoals de naam fondsenbalans al suggereert dienen al deze administraties met elkaar in evenwicht te zijn.
Gebruikte begrippen in fondsenbalans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
fondsenadministratie
  ... de fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt de fondsenadministratie wordt...Lees meer