donderdag 11 september 2014

akkoord bij een failissement

Akkoord bij een failissementOnder een akkoord bij een failissement verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door de failliet vóór of tijdens de verificatievergadering. Bij dit akkoord bij een failissement wordt voorgesteld om aan de gezamenlijke concurrente crediteuren een bepaald percentage van hun vorderingen, ontstaan voor het faillissement te betalen tegen finale kwijting.

Gebruikte begrippen in akkoord bij een failissement


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
verificatievergadering
  ... de verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris waarin over...Lees meer