zondag 7 september 2014

achterbalkon

Achterbalkon


De term achterbalkon is vakjargon uit de pensioenwereld.

Men bedoelt er een regeling mee die moet voorkomen dat een persoon die van baan verandert er in zijn uiteindelijke pensioen op achteruitgaat.

Men regelt een achterbalkon door bijvoorbeeld door gebruik te maken van fictieve ofwel niet echt bestaande dienstjaren.

Gebruikte begrippen in achterbalkon


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.