donderdag 11 september 2014

algemene beschouwingen

Algemene beschouwingenOnder de algemene beschouwingen verstaan we het debat tussen leden van de tweede kamer en de regering over de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de rijksbegroting. Aanleiding vormen de troonrede, de miljoenennota en de rijksbegroting die de volksvertegenwoordiging op prinsjesdag heeft verkregen.

De algemene beschouwingen worden vlak na de derde dinsdag in september gehouden. Vele politici gebruiken deze algemene beschouwingen  voor het berijden van hun gebruikelijke stokpaardjes. Verkapt doel daarbij is om de massaal aanwezige media van het nodige "nieuws" te voorzien, vaak ter vermeerdering van de eigen eer en glorie van de politicus.

Ook de eerste kamer kent algemene beschouwingen maar deze zijn enkele maanden na prinsjesdag en er wordt in het algemeen in de media weinig aandacht aan geschonken.

Gebruikte begrippen in algemene beschouwingen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

miljoenennota
  ... de miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag van september na de opening van de staten generaal door de koning...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer