donderdag 11 september 2014

Akte van vrijwaring

Akte van vrijwaringOnder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die de bank afgeeft op verzoek en geheel voor de rekening en het risico van haar cliënt.

In deze akte van vrijwaring verklaart de betrokken cliënt dat deze de garantie voor zijn rekening neemt.

Hierdoor is de bank in beginsel gerechtigd zich op deze cliënt te verhalen als de bank op basis van de door haar afgegeven garantie zal worden aangesproken en vervolgens moet betalen.

Een akte van vrijwaring wordt ook wel contra garantie genoemd.

Vertalingen van Akte van vrijwaring

Engels: Letter of indemnification

Gebruikte begrippen in akte van vrijwaring


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer