zondag 14 september 2014

afdekkingsopdracht

Afdekkingsopdracht

afdekkingsopdracht


Onder een afdekkingsopdracht verstaan we een schriftelijk verzoek van een bank van de begunstigde aan de bank van de opdrachtgever om het bedrag te vergoeden dat eerstgenoemde heeft betaald of verrekend.

We zien deze afdekkingsopdracht bijvoorbeeld bij een cheque of telefonische overboeking.

Vertalingen afdekkingsopdracht

Engels: covering order

Gebruikte begrippen in afdekkingsopdracht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer