woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalmarktinstelling

Kapitaalmarktinstelling1. Een Kapitaalmarktinstelling is een instelling die geldmiddelen van spaarders aantrekt en deze grotendeels op de kapitaalmarkt belegt in aandelen en leningen;

Voorbeelden van een dergelijke kapitaalmarktinstelling zijn spaarbanken en verzekeringsfondsen.

2. Ook is een Kapitaalmarktinstelling een beleggingsmaatschappij die middelen op de kapitaalmarkt aantrekt en deze daarna weer ook op de kapitaalmarkt belegt.

De kapitaalmarktinstelling transformeert aandelen in leningen en weer in andere aandelen.


Gebruikte begrippen in kapitaalmarktinstelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer