vrijdag 30 mei 2014

human capital

Human capitalNaast de in de economie meer gebruikelijke kapitaalgoederen kan ook human capital ofwel de kennis en ervaring die bij de medewerkers aanwezig is, van groot belang zijn.

Volgens de theorie is human kapital te definiëren als de voorraad vaardigheden die in mensen zit opgesloten.

Het investeren van het human capital ten einde dit te vergroten kan door middel van scholing..

Verwacht mag dan worden dat de investering in een later stadium rendement op zal gaan leveren


Gebruikte begrippen in human capital


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer