donderdag 29 mei 2014

Homologatie van een akkoord

Homologatie van een akkoordOnder de Homologatie van een akkoord verstaan we de bekrachtiging door de rechtbank van een akkoord dat een debiteur aanbiedt aan zijn crediteuren: – bij zijn verzoek tot surséance van betaling of daarna; – vóór of op de verificatievergadering tijdens een faillissement.

Als de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan, eindigt de surséance respectievelijk het faillissement.Gebruikte begrippen in homologatie van een akkoord


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer
verificatievergadering
  ... de verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris waarin over...Lees meer