donderdag 29 mei 2014

Homogene producten

Homogene productenAls een consument geen onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat homogene producten

Als de consument wel verschil ziet noemen we dit heterogene producten. Soms verschilt het van consument tot consument wat men beschouwt als homogene en heterogene producten. Want waar de een geen verschil ziet, ziet een ander dat wel degelijk.


Gebruikte begrippen in homogene producten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
heterogene producten
  ... als een consument duidelijk onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat heterogene producten...Lees meer

Begrippen waar homogene producten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

homogeen produkt
  ... we spreken van een homogeen product als dit in verschillende vormen op de markt komt en de consument er...Lees meer