donderdag 29 mei 2014

historische kostprijs

Historische kostprijsOnder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in het fabricageproces wordt gebruikt. Denk daarbij voor een grondstof, halffabrikaat of juist een vast kapitaalgoed, waarbij de kostprijs soms ver in het verleden gezocht moet worden.

In geval van een flinke inflatie kan de de historische kostprijs veel lager worden dan de vervangingswaarde tegen het huidige tarief.

Het gevolg hiervan is dat er in de onderneming schijnwinsten kunnen ontstaan.


Gebruikte begrippen in historische kostprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar historische kostprijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vervangingswaarde
  ... onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering...Lees meer