dinsdag 6 mei 2014

Beroepsmobiliteit

BeroepsmobiliteitOnder de beroepsmobiliteit verstaan de mogelijkheden en de neiging van mensen om van beroep te veranderen. Dit veranderen van beroep wordt steeds belangrijker om dat niet alleen beroepen komen en gaan maar ook binnen beroepen door automatisering, mechanisering of andere technologische veranderingen een grote verschuiving van de inhoud van een beroep plaats kan vinden.

Mensen moeten er daardoor op rekenen dat de inhoud van een beroep steeds weer verandert of dat het beroep zelfs geheel verdwijnt. Dus regelmatige bij-, her- en omscholing is noodzakelijk om een zekere beroepsmobiliteit mogelijk te blijven maken.

Ook zal verschil in salaris tussen verschillende beroepen mensen prikkelen om voor extra scholing te kiezen. Dit wordt dan ook nog wel eens als een argument voor of juist tegen nivellering gezien. En ook hier liggen de spelletjes van de politiek dus weer op de loer.

Gebruikte begrippen in beroepsmobiliteit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer