zondag 20 april 2014

Yield advantage

Yield advantageYield advantage is een term uit de USA.

Het verschil tussen de opbrengst van een converteerbare obligatie ( couponrente ) met het dividend dat het aandeel waar de converteerbare obligatie betrekking op heeft, wordt uitbetaald.

Stel de couponrente op 4 % en het dividend op 5% dan is de yieldadvantage gelijk aan 4%-5% = -1%
Gebruikte begrippen in yield advantage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer