maandag 14 april 2014

Winstdelingsspaarregeling

WinstdelingsspaarregelingEen winstdelings spaarregeling is een vorm van een spaarrekening waarbij een deel van de jaarlijkse winstuitkering tot een wettelijk toegestaan maximumbedrag door de werkgever op een geblokkeerde spaarrekening wordt gestort.

De blokkeringstermijn was bij het opzetten van de regeling zeven jaar. De werkgever noch de werknemer zijn verplicht belasting of sociale premies te betalen over het deel van de winstuitkering dat geblokkkeerd wordt.

Dit soort regelingen komt en gaat onder meestal politieke druk of bezuinigingsdrift.
Gebruikte begrippen in winstdelingsspaarregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
geblokkeerde spaarrekening
  ... een geblokkeerde spaarrekening is een spaarrekening waarop een tegoed staat waarover de rekeninghouder niet vrij kan beschikken...Lees meer
sociale premies
  ... de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer